Rada Dzielnicy

Tomasz Ślusarczyk Kontakt:

ts11@onet.pl

Alicja Gołąb – Radziszewska Kontakt:

a.golab.r@interia.pl

Mieczysław Czytajło Wiceprzewodniczący (sprawy z zakresu działalności Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji oraz Budżetu Obywatelskiego) w celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt tel. pod nr 606 709 083 lub mailem: mczytajlo@poczta.fm. Spotkania w ramach dyżuru możliwe są w każdy dzień tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zależnie od potrzeb). Miejsce: MDK, ul. Lotnicza 1, siedziba Rady Dzielnicy II, al. Daszyńskiego 22 lub w terenie (zależnie od potrzeb).
Teresa Cichoń Kontakt:

teresaradadzielnicy@gmail.com

Karol Kwiatek Kontakt:

radny@kwiatek.krakow.pl

Grzegorz Kąkiel Kontakt:

grzegorzkakiel@op.pl

Łukasz Derdziński Kontakt:

Lukaszdzielnica2@gmail.com

Berenika Rewicka Kontakt:

berenika.dzielnica2@gmail.com

Beata Dzieszyńska Członek Zarządu (sprawy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu oraz Komisji Kultury i Ochrony Zabytków) w celu umówienia się na termin dyżuru proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 602 317 460 lub e-mail: beata.dzieszynska@gmail.com.

Violetta Zapiór Kontakt:

viola212121@gmail.com

Julia Wilczyńska Kontakt:

julia.m.wilczynska@gmail.com

Michał Skoczeń Kontakt:

michalskoczen@gmail.com

Jarosław Święch Kontakt:

jarekswiech@wp.pl

Grzegorz Finowski Kontakt:

grzegorzfinowski@gmail.com

Małgorzata Ciemięga Przewodnicząca Zarządu (całokształt spraw Rady i Zarządu, redaktor naczelny gazetki dzielnicowej oraz organizacja pracy Rady i Zarządu reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura dzielnicy) w celu umówienia się na dyżur proszę o wcześniejsze umówienie się telefoniczne nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II) lub e-mail: ciemiega.malgorzata2@gmail.com oraz rada@dzielnica2.krakow.pl.

Marta Fujak Kontakt:

marta.fujak@gmail.com

Monika Firlej Kontakt:

zielonegrzegorzki@gmail.com

Paweł Stachowiec Członek Zarządu (sprawy Komisji Infrastruktury i Transportu) w celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 605 292 225 lub e-mail: pawel.stachowiec@gmail.com

Łukasz Pietryka Członek Zarządu (sprawy Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska) w celu umówienia się na termin oraz miejsce spotkania proszę o kontakt pod nr tel.: 668-895-396 lub adresem mailowym: lukasz_pietryka@wp.pl

Artur Wolny Kontakt:

wolnyartur@gmail.com

Małgorzata Włoszczyk Kontakt:

wlochy0@poczta.onet.pl

 

Maciej Hankus

Zdjęcie Macieja Hankusa, imię i nazwisko, opis stanowiska

W dniu 1 stycznia 2021 r., po ciężkiej walce z chorobą odszedł od nas Maciej Hankus, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Serdeczne wyrazy współczucia dla bliskich.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Członek Rady Dzielnicy II Grzegórzki – Kadencji VI, VII, VIII